De zondag na de tentweek is er in op Zonnehof een openluchtdienst. Bij slecht weer verplaatst het zich naar de Morgensterkerk. Deze dienst start om 10:30 uur.

De dienst van het Wingerdveld is in de Bethellkerk en start om 9:30.

Tijdens deze diensten danken we God voor alles wat Hij ons heeft gegeven tijdens de week en vragen we Hem om een zegen over alles wat we de kinderen en jeugd hebben meegegeven. Zowel in aandacht en liefde als in de Bijbelverhalen, de gesprekjes en de gezelligheid.

Tijdens deze dienst mogen de kinderen van de Grote Tent voorin zitten op gereserveerde plaatsen en wordt er op het podium aandacht geschonken aan wat zij tijdens de Tentweek hebben gedaan.

De jongeren van de Kom-inn tent laten een filmpje zien van wat zij hebben gedaan tijdens hun programma.

Voor iedereen dus heel goed om te komen! Voel je welkom!